Det här är Emma Möller , organisationsutvecklare på Umeå studentkår

Vad arbetar du med?
Jag arbetar kontinuerligt med utbildning och organisatoriskt stöd till våra kårföreningar. Min roll inom Umeå studentkår är också att vara något av ”minnet” i organisationen och se till att vi arbetar långsiktigt med viktiga strategiska frågor för våra föreningar så som att vi har bra system för introduktion, överlämningar och kunskapsspridning mm. 

Kårföreningar som tillhör Umeå studentkår får verksamhetsbidrag från Umeå studentkår men har också har möjlighet att nyttja kansliets service. Vilken typ av service kan Umeå studentkår erbjuda sina föreningar?
Kårföreningar får först ett uppstartpaket från oss kan man säga, dvs hjälp att ta fram stadgar för föreningen, utbildning och för ordförande, sekreterare eller liknande roller i deras arbete, möjlighet att skaffa e-postkonton för föreningen, möjlighet att boka våra föreningsrum, stöd i ekonomi och bokföring etc. Sedan fungerar vi på kansliet också som ett löpande stöd för föreningar där vi kan hjälpa till med allt möjligt. Vill en förening tex bjuda in en föreläsare, skapa en mässa eller hålla en dag med fokus på en fråga så kan vi hjälpa till med marknadsföring av eventet men också låna ut ståbord, kaffevagn etc. 

Vilka utbildningar erbjuder Umeå studentkår till sina föreningar?
Vi brukar varje termin kunna erbjuda föreningsrelaterade utbildningar så som styrelseutbildning, ordförandeutbildning, kassörsutbildning mm. Vi håller just nu på att se över exakt vilka utbildningar vårt ”baspaket” för våra föreningar ska innehålla för att täcka de behov vi ser. Har föreningar frågor om detta eller kring något annat som rör stöd och hjälp till kårföreningar så är det bara att kontakta mig!


Kan man som student starta upp en förening om vad som helst eller måste det röra ens utbildning?
De flesta av våra kårföreningar är så kallade Programföreningar som samlar medlemmar som studerar ett visst ämne eller ett visst program. Men vi har också Akademiska föreningar – där kan våra medlemmar samlas över program- och kursgränser kring ett visst intresseområde. Det kan röra historia, teater, schackspel, genusfrågor eller fågelskådning – för att ge några exempel. Akademiska föreningar erhåller också föreningsbidrag från oss och har rätt till samma organisatoriska stöd för att föreningen ska kunna fungera bra och finnas kvar över tid. Vi på Umeå studentkår hoppas kunna stötta fler studenter att ta chansen under studietiden och starta upp en akademisk förening genom oss.

Kontakta Emma

För fler kontaktvägar till Emma se Umeå studentkårs kontaktsida

LÄMNA SYNPUNKTER