Academic Computer Club

Föreningen har till syfte att främja datorintresset både inom och utom Umeå Universitet och att verka för att medlemmarna får större kunskap om datorer och datavetenskap.

Föreningen driver ett datorlabb med datorer och skrivare för föreningens medlemar, samt internettjänster för både medlemmar och allmänheten baserad på öppen och fri mjukvara. Utöver det anordnas kurser och konferenser för att sprida kunskap.


Kontaktvägar
epost: acc@accum.se

http://www.accum.se

Academic Computer Club är en Studentförening.

LÄMNA SYNPUNKTER