Academic Computer Club

Föreningen har till syfte att främja datorintresset både inom och utom Umeå Universitet och att verka för att medlemmarna får större kunskap om datorer och datavetenskap.


Kontaktvägar
epost: acc@accum.se

https://www.accum.se

Academic Computer Club är en Studentförening.

LÄMNA SYNPUNKTER