Amnesty International Umeå University

Amnesty International är en global organisation som kämpar för alla människors lika värde. Vi arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden.

Genom att samla många människor som uppmärksammar kränkningarna kan vi skapa kraftfull opinion och sätta press på makthavare och regeringar. På så sätt kan vi långsiktigt skapa förändring och förutsättningar för en värld där mänskliga rättigheter gäller alla. Vi är mycket restriktiva med bidrag från företag och stater. Vi låter oss inte påverkas av politiska partier, religioner eller ekonomiska intressen. Vi är oberoende i våra utredningar och åsikter.

Tillsammans påverkar vi för att skapa en värld där mänskliga rättigheter gäller alla, nu och i framtiden.


Kontaktvägar
epost: amnestystudentumea@gmail.com

http://www.facebook.com/AmnestyUmeaUniversity
https://www.instagram.com/amnestyumeauniversity/

Amnesty International Umeå University är en Extern förening.

LÄMNA SYNPUNKTER