Bitföreningen

BIT-föreningen är en studentförening som verkar för de studenter som studerar det Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer. Bitföreningen ingår i beteendevetarsektionen BetSek.

Vårt syfte som förening, är att tillsammans med våra medlemmar skapa en större sammanhållning mellan programmets studenter och årskurser. Detta görs genom att arrangera aktiviteter och sittningar där vi kan umgås utanför skolmiljön.


Kontaktvägar
epost: info@bitforeningen.com

http://bitforeningen.com
https://www.facebook.com/BITforeningen
https://www.instagram.com/bitforeningen/?hl=sv

Bitföreningen är en Kårförening. Föreningen tillhör Umeå studentkår.

LÄMNA SYNPUNKTER