Björkstakyrkan

Swedish and English !!
Björkstakyrkan i Umeå är en del av Evangeliska Frikyrkan som är en församlings- och missionsrörelse av kristna församlingar i samverkan. Vårt uppdrag är att leva i ett livsförändrande lärjungaskap med Jesus och ge detta hopp vidare. Vår verksamhet fokuserar på att leva i relation med Gud genom bibelordet och bön. Vi vill utveckla en sund och trygg gemenskap som en del av vår verksamhet och nå ut i vår närhet och i resten av världen med Guds ord och kraft i handling och kärlek.

Björkstakyrkan in Umeå is part of the Evangelical Free Church, which is a assembly and mission movement of Christian congregations in collaboration. Our mission is to live in a life-changing discipleship with Jesus and pass on this hope. Our business focuses on living in relationship with God through the Bible word and prayer. We want to develop a healthy and safe community as part of our business and reach out to our vicinity and the rest of the world with God’s word and power in action and love.


Kontaktvägar
epost: pastorlander@bjorkstakyrkan.se

https://bjorkstakyrkan.se/

Björkstakyrkan är en Extern förening.

LÄMNA SYNPUNKTER