Cibus

Cibus är studentföreningen för de studenter som läser på kostvetarprogrammet, dietistprogrammet och vissa fristående kurser vid institutionen för kost- och måltidsvetenskap. Föreningen tillhör Samhällsvetarsektionen, ”Samsek”.


LÄMNA SYNPUNKTER