Credo Umeå

Vi är en kristen studentförening som är verksam på universitetet. Vi riktar oss primärt till studenter för gemenskap och bön i vardagen på universitetet.


Kontaktvägar
epost: credoumea@gmail.com

https://www.facebook.com/groups/257779250928166

Credo Umeå är en Studentförening.

LÄMNA SYNPUNKTER