DokSek

Doktorandsektionen inom Umeå Studentkår


Kontaktvägar
epost: linda.jervik-steen@umu.se

https://www.umeastudentkar.se/

DokSek är en Kårförening. Föreningen tillhör Umeå studentkår.

LÄMNA SYNPUNKTER