DokSek

Doksek vid Umeå studentkår har till uppgift att driva frågor av relevans för dig som bedriver forskarutbildning vid Umeå universitet. I dagsläget har sektionen ingen egen hemsida.


Kontaktvägar
epost: erik.campano@umu.se

https://www.umeastudentkar.se/karsektioner

DokSek är en Kårförening. Föreningen tillhör Umeå studentkår.

LÄMNA SYNPUNKTER