Finlandssvenska nationen

Vi är en finlandssvensk studentförening i Umeå som ordnar evenemang för studenter och försöker bevara den finlandssvenska kulturen i studielivet.


Kontaktvägar
epost: finlandssvenskanationen@gmail.com

https://www.instagram.com/finlandssvenskanationen/

Finlandssvenska nationen är en Studentförening.

LÄMNA SYNPUNKTER