Gastronomiska studentföreningen

Gastronomiska studentföreningen (GSF) verkar för studenter på gastronomi programmet vid institutionen för kost- och måltidsvetenskap. Föreningen verkar under kårsektionen Sämhällsvetarsektionen ”samsek”.


Kontaktvägar
epost: gsf.styrelse@umeastudentkar.se

https://www.facebook.com/GSFUmU
https://www.instagram.com/gsf.umu/

Gastronomiska studentföreningen är en Kårförening. Föreningen tillhör Umeå studentkår.

LÄMNA SYNPUNKTER