Geografiska föreningen

Kårföreningen för studerande inom kulturgeografi, turism och samhällsplanering.


Kontaktvägar
epost: geografiska.ordf@umeastudentkar.se

https://www.instagram.com/geografiskaforeningen/

Geografiska föreningen är en Kårförening. Föreningen tillhör Umeå studentkår.

LÄMNA SYNPUNKTER