Hectos Kårförening

Kårföreningen för studie- och yrkesvägledare, specialpedagog, speciallärare, yrkeslärare samt ämneslärare vid Umeå Universitet.
Vi har som uppdrag att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen, och bedriva olika former av studiesocial verksamhet för våra medlemmar..


Kontaktvägar
epost: hectos.umea@gmail.com

http://www.hectos.nu

Hectos Kårförening är en Kårförening. Föreningen tillhör Umeå studentkår.

LÄMNA SYNPUNKTER