HOMER

Studentförening under ingenjörssektionen


Kontaktvägar
epost: homer.umu@gmail.com

http://www.instagram.com/homer_umu

HOMER är en Extern förening.

LÄMNA SYNPUNKTER