jagvillhabostad.nu Lokalavdelning Umeå

jagvillhabostad.nu är en politiskt- och religiöst obunden ideell organisation som kämpar för ungas rätt till en trygg bostad. Organisationen strävar efter en rättvis bostadsmarknad där unga bostadssökandes behov, rättigheter och intressen tas tillvara. Därför arbetar jagvillhabostad.nu aktivt med att själva försöka göra något åt bostadsbristen, både på riks- och lokalnivå. Lokalavdelningen i Umeå arbetar med dessa frågor på lokal nivå i Umeå.


LÄMNA SYNPUNKTER