Juridiska Föreningen

Juridiska föreningen är en studentorganisation för juriststudenter vid Umeå universitet. Föreningen verkar att berika och utveckla medlemmarnas studentliv i form av framförallt sociala aktiviteter.


Kontaktvägar
epost: viceordf@jf-umea.se

http://jf-umea.se/

Juridiska Föreningen är en Kårförening. Föreningen tillhör Umeå studentkår.

LÄMNA SYNPUNKTER