Konservativa Förbundet

Partipolitisk studentorganisation som bedriver påverkansarbete och studentfrågor i Edmund Butkes anda.


Kontaktvägar
epost: Henric.Colliander@gmail.com

https://nya.konservativaforbundet.se/category/nyheter/

Konservativa Förbundet är en Studentförening.

LÄMNA SYNPUNKTER