Kvinno- och tjejjouren i Umeå

Kvinno- och Tjejjouren i Umeå är en ideell feministisk förening som drivs av kvinnor och tjejer för kvinnor och tjejer sedan 1979. Vi lyssnar på dig och vet att din upplevelse och våldet är verkligt.

Vi träffar kvinnor, tjejer och barn som behöver stöd och skydd från män och killars våld. Till oss kommer också kvinnor och tjejer som utsätts för våld i samkönade parrelationer samt transpersoner och ickebinära med erfarenhet av att bemötas som kvinna.

Vi kan erbjuda:
Samtalsstöd över telefon och vid besök
Samtalsstöd till barn som upplevt våld i hemmet
Juridisk rådgivning
Stöd vid kontakt med myndigheter, sjukvård, advokat, mm
Skyddat boende

Allt vårt arbete baseras på principen hjälp till självhjälp och sker på den stödsökandes villkor. Alla som arbetar hos oss avger tystnadslöfte och du har möjlighet att vara anonym.

Vi har bemanning både dag- och kvällstid av dels anställd personal men också ideella. Alla kvinnor som du möter hos oss har en grundläggande utbildning inom feminism och kunskap kring mäns våld mot kvinnor.


Kontaktvägar
epost: mail@kvinnojoureniumea.se

http://kvinnojoureniumea.se
http://www.tjejjoureniumea.se/

Kvinno- och tjejjouren i Umeå är en Extern förening.

LÄMNA SYNPUNKTER