Marxistiska Studenter

Organiserar studenter och arbetare i kampen för socialism. Vi anordnar studiecirkelar och möten i aktullea frågor på campus.


Kontaktvägar
epost: joeljeppsson@gmail.com

https://www.facebook.com/MarxistiskaStudenterUmea/

Marxistiska Studenter är en Studentförening.

LÄMNA SYNPUNKTER