Medicinarspexet MESK

Medicinarspexet MESK är det äldsta spexet vid Umeå Universitet. MESK följer den lundensiska spextraditionen med orimmade spex och har ett förhållandevis modernt musikval. Spexet tar också gärna emot omstarter efter publikens tycke, både traditionella sådana med omtag av samma scen, men också improviserade omstarter som “på tyska”, “baklänges”, “slow motion” och “musikal” vilket gör att ingen föreställning blir exakt lik någon annan, trots samma manus.


Kontaktvägar
epost: mesk.styrelsen@gmail.com

http://mediciarspexet.se

Medicinarspexet MESK är en Extern förening.

LÄMNA SYNPUNKTER