MST Umeå/Moderata stundenter vid Umeå universitet

Med förbundets verksamhet inom Moderata Studenter (MST) avses den verksamhet som särskilt riktas mot studenter på högskolor, universitet eller andra eftergymnasiala lärosäten.

Moderata Studenter utgörs av medlemmar tillhörande medlemsföreningar i Moderata Studenter. En förening äger medlemskap i Moderata Studenter då den;
1. avhållit ett enligt stadgarna godkänt årsmöte,
2. skriftligen informerat Moderata Studenters riksstyrelse om bildandet av föreningen och,
3. verkar vid en högskola, ett universitet eller ett annat eftergymnasialt lärosäte.
4. Moderata Studenters verksamhet leds under förbundsstyrelsen av en riksstyrelse, kallad Moderata Studenters riksstyrelse.

Föreningen bedriver verksamhet som omfattar:
Sociala aktiviteter
Politisk produktion såsom skrivandet av debattartiklar, rapporter etc.
Talarkvällar och föreläsningar
Utbildningar och resor

P.S Föreningen som funnits sedan 2004 vid Umeå universitet saknar eget organisationsnummer då föreningen inte har en egen ekonomi. Föreningen är en del av Moderata ungdomsförbundet och registrerad i dess underorganisation Moderata studenter som finns på nästan samtliga universitet i landet.


Kontaktvägar
epost: anton.bergstrom@moderaterna.se

http://www.facebook.com/mstumea

MST Umeå/Moderata stundenter vid Umeå universitet är en Studentförening.

LÄMNA SYNPUNKTER