Naturskyddsföreningen i Umeå med omnejd

Vi är den lokala kretsen av Svenska Naturskyddsföreningen, som är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening för naturskydd och miljövård. Vi verkar i Umeå, Vännäs och Bjurholm, där vi bland annat arrangerar föreläsningar, demonstrationer, studiebesök, klädbytardagar och skogsinventeringar. Vi skriver också remissvar och debattartiklar och dessutom driver vi en podd. Vi vill öka allmänhetens intresse och förståelse för naturen, och påverka politiken och samhället i en mer miljövänlig riktning.


Kontaktvägar
epost: umea@naturskyddsforeningen.se

https://umea.naturskyddsforeningen.se/

Naturskyddsföreningen i Umeå med omnejd är en Extern förening.

LÄMNA SYNPUNKTER