Nordpol

​Föreningen Nordpol har sitt säte i Umeå och är en partipolitiskt och religiöst obunden förening. Nordpol fungerar som kårförening inom Samhällsvetarsektionen och är därmed en del av Umeå studentkår.

Nordpol har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid Umeå universitet. Föreningen ska även verka för att medlemmarna får en innehållsrik studietid genom att arrangera sociala aktiviteter.


Kontaktvägar
epost: ordforande@nordpol.se

https://nordpol.se/
https://www.facebook.com/Nordpol-176399125892657
https://www.instagram.com/nordpol/?hl=sv

Nordpol är en Kårförening. Föreningen tillhör Umeå studentkår.

LÄMNA SYNPUNKTER