Psykologförbundets Studentförening Umeå (SPFS)

Psykologförbundets Studentförening (SPFS) huvudsakliga uppgift är att vara en länk mellan Psykologförbundet och studenterna. Detta innebär att förmedla information till studenterna om vad som är aktuellt inom förbundet. Det kan handla om aktuella remisser, heta debattämnen, beslut från kongressen eller annat som förbundet i stort arbetar med. Uppdraget går också ut på att fånga upp ämnen som engagerar studenter och som rör exempelvis fackligt engagemang, arbetsrättsliga villkor och rättigheter.
SPFS syfte är alltså att samordna det fackliga engagemanget bland psykologstudenterna. Därför fokuserar SPFS på frågor som rör deras utbildning och arbetsmarknad. Vi arrangerar olika aktiviteter och föreläsningar och förmedlar facklig information till studenter. Dessutom arbetar vi kontaktskapande för att främja nätverkande mellan studenter, yrkesverksamma psykologer och andra viktiga parter.


Kontaktvägar
epost: studentforeningen.umea@psykologforbundet.se

https://www.psykologforbundet.se/psykologstudent/larosaten/umea/
https://www.facebook.com/spfsumea

Psykologförbundets Studentförening Umeå (SPFS) är en Studentförening.

LÄMNA SYNPUNKTER