RF SISU Västerbotten

RF-SISU Västerbotten kan hjälpa din förening både med organisations- och ekonomiskt stöd, här hittar du mer info Mer tid för idrott Idrottsservice i Västerbotten hjälper din förening med ekonomi, personal, administration, styrelsestöd och praktiska tjänster.
Fritidsbanken är underordnad RF-SISU och hjälper till kostnadsfritt med sport- och fritidsutrustning som man får låna i upp till 14 dagar åt gången, för att främja rörelserikedom, hälsa, aktiv fritid, delaktighet, integration och så mycket mer.


Kontaktvägar
epost: christer.thomasson@rfsisu.se

https://www.facebook.com/fritidsbankenumea

RF SISU Västerbotten är en Extern förening.

LÄMNA SYNPUNKTER