RFSU Umeå

RFSU är en ideell organisation som inte är bunden till ett parti, fackförening eller religiös grupp. Vi är en växande lokalförening som arbetar med frågor som berör sexualupplysning och sexualpolitik utifrån grundvärderingar i friheten att vara, välja och njuta. RFSU Umeå vill vara en arena för engagemang för alla i Umeå som utgår från övertygelsen om sexualitetens centrala roll för individ och samhälle och verkar för en kunskapsbaserad och öppen syn på sexualitet och samlevnad.


Kontaktvägar
epost: umea@rfsu.se

https://www.rfsu.se/umea

RFSU Umeå är en Extern förening.

LÄMNA SYNPUNKTER