RFSU Umeå

RFSU Umeå är en ideell medlemsorganisation som verkar inom frågor som berör SRHR. RFSU Umeås är en lokalförening till RFSU som är en nationell och internationell organisation. Vår verksamhet består främst av sexualupplysning för unga samt politiskt påverkansarbete.


Kontaktvägar
epost: umea@gmail.com

https://www.rfsu.se/vad-vi-gor/nara-dig/lokalforeningar/rfsu-umea/

RFSU Umeå är en Extern förening.

LÄMNA SYNPUNKTER