Röda Korsets Ungdomsförbund Umeå

Röda Korsets Ungdomsförbund är en del av den internationella Rödakors- och rödahalvmånerörelsen, som tillsammans med 192 nationella föreningar och 14 miljoner frivilliga utgör världens största humanitära nätverk och världens främsta kris- och katastroforganisation. Röda Korsets Ungdomsförbund är ett medlems-
styrt och självständigt förbund inom Svenska Röda Korset med runt 7000 medlemmar och 1000 frivilliga.

Varje dag arbetar vi för medmänsklighet och humanitet genom stöd, gemenskap, kunskap och makt. Röda Korsets Ungdomsförbund står upp för barn och ungas rättigheter i en tid när dessa inte är en självklarhet.

Vårt uppdrag och vår vision 2024–2027
Vårt uppdrag är att hindra och lindra mänskligt lidande för barn och unga. Det gör vi genom att arbeta för humanitet, medmänsklighet och barn och ungas rättigheter. Vi stärker samhällets motståndskraft genom att engagera barn och unga, skapa respekt för människovärdet och öka förståelsen människor emellan. Vi bidrar till delaktighet och möjliggör att fler unga röster hörs. Tillsammans visar vi att kärlek och respekt inte är så jävla svårt!
Vår vision är ett medmänskligt samhälle där barn och unga tas på allvar, känner trygghet och växer upp på lika villkor.


Kontaktvägar
epost: Rkuf.umea@redcross.se

https://www.rkuf.se/lokalforeningar/Umea/

Röda Korsets Ungdomsförbund Umeå är en Extern förening.

LÄMNA SYNPUNKTER