SamDok

SamDok är en förening som representerar doktoranderna vid den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet. Samtidigt är SamDok en del av doktorandsektionen (DokSek) vid Umeå Studentkår. SamDoks syften är att allmänt främja doktorandernas intressen genom att driva frågor som berör dem.


Kontaktvägar
epost: samielle.drake@umu.se

https://www.umu.se

SamDok är en Kårförening. Föreningen tillhör Umeå studentkår.

LÄMNA SYNPUNKTER