ska uma medeltidsförening

Uma – Umeå

Vår förening har funnits sedan 1991, vi studerar huvudsakligen västeuropas vikingatid, medeltid och renässans dvs tiden pre 1600 e Kr. Föreningens syfte är att medlemmarna ska få omsätta sina historie och hantverkskunskaper på ett kreativt sätt och återskapa miljöer och stämningar. Det innebär studier, experiment och hantverk, men framför allt mycket nöje med andra kreativa människor.

Föreningsnamnet Uma är ett gammalt namn på Umeå. Vi tillhör den internationella rörelsen Society of Creative Anachronism (SCA), som startades 1966 vid Berkely Universitetet i Kalifornien. Idag har SCA cirka 50 000 medlemmar. I Sverige har vi funnits sedan 1984 och har ca 600 medlemmar.

Den svenska delen heter Sällskapet för Kreativ Anakronism (SKA) även känt som Furstendömet Nordmark.


Kontaktvägar
epost: skauma@hotmail.se

http://www.skauma.org
https://www.facebook.com/skauma.org/

ska uma medeltidsförening är en Extern förening.

LÄMNA SYNPUNKTER