Sociologiföreningen

Den sociologiska föreningen vid Umeå Universitet, SOFUM verkar för studenter som studerar inom sociologi, socialpsykologi samt kriminologi. Vårt huvudsakliga mål är att studenterna ska få en så bra och rolig studietid som möjligt. Det innebär att vi ständigt arbetar med frågor som rör utbildningen och dess kvalité samt anordnandet av olika sociala aktiviteter. Vi har en rad utskott med möjlighet till engagemang inom evenemang, PR och utbildning.

SOFUM vill vara en knytpunkt för alla som läser programmet, inom klasserna men även mellan årskurserna. Föreningen är ideell och ett medlemskap är gratis.


Kontaktvägar
epost: sofum.ordf@umeastudentkar.se

https://www.facebook.com/sociologiforeningenumea
https://www.instagram.com/sociologernaumea/

Sociologiföreningen är en Kårförening. Föreningen tillhör Umeå studentkår.

LÄMNA SYNPUNKTER