SOSUM

Socionomstuderande föreningen vid Umeå Universitet – SOSUM. SOSUM verkar för studenter på Socionomprogrammet vid Umeå Universitet. SOSUM har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för socionomstudier vid Umeå universitet. SOSUM fungerar som kårförening inom Samhällsvetarsektionen (SAMSEK) och därmed en del av Umeå studentkår.


Kontaktvägar
epost: sosum@umeastudentkar.se

https://sv-se.facebook.com/Socionomumu
https://www.instagram.com/sosum_karforening/

SOSUM är en Kårförening. Föreningen tillhör Umeå studentkår.

LÄMNA SYNPUNKTER