Splitt

Kårföreningen SpLitt finns till för dig som studerar Litteraturvetenskap och kreativt skrivande, Biblioteks- och informationsvetenskap samt fristående språkkurser vid Umeå Universitet.
Detta gäller på alla olika nivåer (kandidat, magister, master och påbyggnadsutbildningar).

Vår kårförening startades upp på nytt vintern 2017 efter att ha legat på is i två år. Vårt mål är att anordna mottagning för nya studenter, evenemang som sittningar och EPP’s för att stärka gemenskapen samt anordna gästföreläsningar och annat som gynnar utbildningen och det studiesociala.

Vi välkomnar alla våra medlemmar till att bidra, delta och nyttja de förmåner och möjligheter som SpLitt som kårförening kan erbjuda. Vill du vara med och göra skillnad under din studietid är SpLitts styrelse rätt plats för dig!

På vår google drive kan du läsa protokoll, stadgar och på våra sociala medier kan du se uppdateringar om vad vi gör just nu.


Kontaktvägar
epost: ordf.splitt@umeastudentkar.se

https://www.instagram.com/splitt_umu/

Splitt är en Kårförening. Föreningen tillhör Umeå studentkår.

LÄMNA SYNPUNKTER