Splitt

Kårföreningen SpLitt finns till för dig som studerar Litteraturvetenskap och kreativt skrivande, Biblioteks- och informationsvetenskap samt fristående språk- och genuskurser vid Umeå Universitet.
Detta gäller på alla olika nivåer (kandidat, magister, master och påbyggnadsutbildningar).

Vår kårförening startades upp på nytt vintern 2017 efter att ha legat på is i två år. Vårt mål är att anordna mottagning för nya studenter, evenemang som sittningar och EPP’s för att stärka gemenskapen samt anordna gästföreläsningar och annat som gynnar utbildningen och det studiesociala.

Vi välkomnar alla våra medlemmar till att bidra, delta och nyttja de förmåner och möjligheter som SpLitt som kårförening kan erbjuda. Vill du vara med och göra skillnad under din studietid är SpLitts styrelse rätt plats för dig!

På hemsidan kan du kunna läsa protokoll, stadgar och se uppdateringar.


Kontaktvägar
epost: splitt.ordf@umeastudentkar.se

http://splittumea.wixsite.com/splitt?fbclid=IwAR3YE70EzHikoRDQXyv360HNpg5PvSf2uKu5mf37yWb5xcSLK4R-rzmnR68

Splitt är en Kårförening. Föreningen tillhör Umeå studentkår.

LÄMNA SYNPUNKTER