Studenterna Intresseförening för Psykedelisk Vetenskap i Umeå

Syftet med denna Studentförening är att övervaka samt på ett neutralt sätt förmedla forskningsresultat och sprida kunskap om framtida forskning inom det växande psykedeliska fältet. Genom att förmedla vetenskapen hoppas vi att skapa en medvetenhet kring möjligheter, risker och tillämpningar inom området. Vi vill vara tydliga med att gruppen inte är en mötesplats att dela eventuella egna erfarenheter, tips, tripp-rapporter eller dylikt. Föreningen är strikt fokuserad på den publicerade vetenskapen.


Kontaktvägar
epost: grafflinus@gmAIL.COM

https://www.facebook.com/groups/934265637921583

Studenterna Intresseförening för Psykedelisk Vetenskap i Umeå är en Kårförening. Föreningen tillhör Umeå studentkår.

LÄMNA SYNPUNKTER