Svensk Kirurgisk Förening för Läkarstudenter (SKFL)

SKFL är en religiöst och politiskt obunden samarbetsorganisation för kirurgiintresserade läkarstudenter vid läkarprogrammen i Sverige. Läkarstudenter är personer som är antagna vid ett läkarprogram i Sverige, eller påbörjat läkarstudier och ännu inte erhållit sin läkarlegitimation. Vision är att samtliga kirurgiintresserade studenter i Sverige ska ha en lokalortsförening som tillvaratar deras intressen och förvaltar dem genom diverse aktiviteter och föreläsningar, samt anknyter dem till SKFLs nationella förening. SKFL ska vara en plattform där man främjar samarbete mellan dessa lokalortsföreningar och utbyte av kunskap mellan orterna.


Kontaktvägar
epost: kirkon@skfl.se

http://skfl.se/

Svensk Kirurgisk Förening för Läkarstudenter (SKFL) är en Studentförening.

LÄMNA SYNPUNKTER