SVERIGES LÄKARFÖRBUND STUDENT UMEÅ

Vi är Läkarförbundets studerandeorganisation för läkarstudenter vid Umeä Universitet. Tillsammans försvarar vi läkarstudenternas intressen i bland annat media och gentemot bland annat sjukhus- och utbildningsledningar.


Kontaktvägar
epost: Ordf.umea.student@slf.se

http://slf.se/student/om-oss/lokalavdelningar/umea/

SVERIGES LÄKARFÖRBUND STUDENT UMEÅ är en Studentförening.

LÄMNA SYNPUNKTER