TUFF

TUFF är en kårförening under sektionen Umepedagogerna, UmPe, som riktar sig mot dig som läser till lärare med inriktningen: grundskollärare mot förskoleklass- årskurs 3, grundskollärare mot årskurs 4-6, grundskollärare mot fritidshem eller förskollärare.


Kontaktvägar
epost: tuff.umu@gmail.com

https://www.tuffumu.se/
https://m.facebook.com/tuffumea/?locale2=sv_SE

TUFF är en Kårförening. Föreningen tillhör Umeå studentkår.

LÄMNA SYNPUNKTER