Umeå FN-förening

Umeå FN-förening är knuten till Svenska FN-förbundet och en del av den svenska FN-rörelsen. Föreningen är partipolitiskt- och religiöst obunden. All verksamhet bygger på lokala och nära krafter, vi tänker globalt men handlar nära och lokalt. I rörelsen levandegörs visioner. Idéer formas om hur internationellt samarbete kan främjas.

Umeå FN-förening jobbar med att representera föreningen i olika sammanhang, vi vill ge alla möjlighet att lära sig mer om FN och FNs olika arbetsområden. Föreningen jobbar mycket med att anordna föreläsningar som lyfter upp viktiga ämnen, samarbetar mycket med andra organisationer, jobbar med insamlingsprojekt och mycket mer.

Vi behöver FN och FN behöver dig! Välkommen som medlem i vår förening!
https://betalning.fn.se/pfs/memberregistration/

______________________________
Umeå FN-förening håller årsmöte söndagen 21 februari kl. 18.00 digitalt via Zoom på https://umu.zoom.us/j/9619186319.

Sök till vår styrelse genom att nominera er till valberedning.umeafn@gmail.com senast söndagen 14 februari kl. 12.00 med kontaktuppgifter och personligtbrev.

För att bli invald behöver du vara medlem. De poster vi är i extra stort behov av i år är ungdomsansvarig, styrelseledamöter och valberedning. Ni kan läsa mer om rollerna på https://www.volontarbyran.org/umea-fn-forening


Kontaktvägar
epost: umea.fn@gmail.com

http://fn.se/umea/
http://facebook.com/umea.fn
http://instagram.com/umea.fn

Umeå FN-förening är en Extern förening.

LÄMNA SYNPUNKTER