Umeå medie- och systemvetarförening

Umeå Medie- och Systemvetarförening, eller UMSYS, är en förening för studenter som studerar Digital Medieproduktion eller Systemvetenskap vid Umeå Universitet. Umsys ingår i Samsek, en sektionsförening på fakultetsnivå inom Umeå Universitet.

Umsys verkar för en bra utbildning för studenter som läser både program och fristående kurser vid institutionen för Informatik. Därför är vårt mål att skapa en så rolig och lärorik studietid som möjligt. Umsys fixar sittningar och studieresor för medlemmarna under studietiden. De fixar även kontakter inom arbetslivet genom att anordna både en SVP-dag och en DMP-dag där medlemmarna får träffa och mingla med företag med respektive programs inriktning. Umsys tipsar även medlemmarna om olika intressanta jobberbjudanden och evenemang. Vi har även styrelsemedlemmar som sitter i programrådet och utbildningsutskottet för att framföra studenternas åsikter.


Kontaktvägar
epost: ordf@umsys.se

http://www.umsys.se/index.html
https://www.instagram.com/umsys/
https://www.facebook.com/umsys/

Umeå medie- och systemvetarförening är en Kårförening. Föreningen tillhör Umeå studentkår.

LÄMNA SYNPUNKTER