Umeå naturvetar-och teknologkår

Umeå naturvetar- och teknologkår, NTK, är studentkåren för dig som läser till ingenjör, naturvetare, arkitekt eller är designstudent vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet vid Umeå universitet.

NTK representerar de cirka 4 000 studenter som huvudsakligen studerar vid den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet. NTK:s uppgift är bland annat att bevaka studenternas intressen och rättigheter samt förbättra deras kontakt med näringslivet. Kort sagt finns vi till för att göra din studietid så bra som möjligt! Vi arbetar ständigt mot vår vision; studenternas utbildning och studietid ska överträffa allas förväntningar.


Kontaktvägar
epost: ntk@ntkumea.se

http://www.ntkumea.se

Umeå naturvetar-och teknologkår är en Studentförening.

LÄMNA SYNPUNKTER