Umeå studentkår

Umeå studentkår är en öppen och demokratisk sammanslutning vars verksamhet formas av medlemmarna.
Umeå studentkår har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid Umeå universitet samt främja sina medlemmars väl. Umeå studentkår har 6 sektioner, som i sin tur har 23 föreningar.


Kontaktvägar
epost: kx@umeastudentkar.se

http://www.umeastudentkar.se

Umeå studentkår är en Kårförening. Föreningen tillhör Umeå studentkår.

LÄMNA SYNPUNKTER