Umeå Studentkör

Umeå Studentkör är i dag ett etablerat körnamn i Umeås kulturliv. Förutom att vara ett socialt såväl som musikaliskt livselixir för ett 40-tal sångbegivna studenter från olika fakulteter, så intar kören en nisch i det studentikosa Umeå. De välbesökta vår- och julkonserterna har med åren blivit ett välkänt inslag och en årligen återkommande tradition. Studentkören framträder också vid andra tillfällen som till exempel ”lussa på lassa”, Valborg, doktorspromotioner, invigningar och avslutningar.


LÄMNA SYNPUNKTER