Umeås femsexor

Föreningens ändamål är att engagera studenter att träffas utanför studiesammanhang, där man kan träffas i en annan miljö. Då studietakten på läkarprogrammet är hög vill vi skapa ett socialt rum för läkarstudenter där de får möjligheten att ta en paus från sina studier och knyta sociala band.


Kontaktvägar
epost: umeasfemsexor@hotmail.com

http://www.bolagsfakta.se/8025381651-UMEAS_FEMSEXOR

Umeås femsexor är en Studentförening.

LÄMNA SYNPUNKTER