Umespexarna

Umespexarna sätter upp studentspex. Föreningen sysselsätter 100 medlemmar varje år, och producerar en teaterföreställning inför 1100 personer på vävenscenen varje år. Föreningen består av studenter och alumner vid Umeå universitet. I Umespexarna kan du skådespela, dansa, sjunga, spela instrument, bygga, sminka, sy, arbeta med teknik, film, foto eller festfixande. Audition hålls sent varje hösttermin och varje vår har vi föreställningar på vävenscenen. Umespexarna håller till i Lärarutbildningshuset och till viss del Samhällsvetarhuset.


Kontaktvägar
epost: styrelsen.umespexarna@gmail.com

https://www.umespexarna.se

Umespexarna är en Studentförening.

LÄMNA SYNPUNKTER