Umespexarna

Umespexarnas mål är att föra vidare traditionen med studentspex.
Studentspex eller bara spex är en form av amatörteater med stark studentikos anknytning. Ordet spex är studentslang, en förkortning av spektakel, ursprungligen från latinets spectaculum –> skådespel. De medverkande i spex är oftast studenter eller yngre akademiker. Umespexarna grundades hösten 1988, och framförde den första föreställningen våren 1989 och har sedan dess satt upp 31 föreställningar.


Kontaktvägar
epost: styrelsen.umespexarna@gmail.com

http://umespexarna.se/

Umespexarna är en Studentförening.

LÄMNA SYNPUNKTER