Utrikespolitiska föreningen Umeå

Utrikespolitiska föreningen Umeå, UpF, är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden. Föreningen arbetar med att öka medvetenheten samt främja debatten kring internationella frågor kopplade till utrikespolitik. Föreningen är baserad på Umeå universitet, arrangerar föreläsningar på campus bland mycket annat som att anordna en resa per termin utomlands.


Kontaktvägar
epost: vice@upfu.org

https://upfu.org/

Utrikespolitiska föreningen Umeå är en Extern förening.

LÄMNA SYNPUNKTER