Vän i Umeå

Vän i Umeå är en ideell förening som tillsammans med sina medlemmar skapar möten och gemenskap mellan människor från olika länder. Tillsammans gör vi Umeå öppnare och världen vänligare.

Vän i Umeå is a non-profit organisation that creates meetings and community between people from different countries. Together we make Umeå more open and the world more friendly. Everyone is welcome to join our activities and get to know new friends in Umeå.

When you are new in Umeå you might want new friends and social activities to participate in. Maybe you would like to be a volunteer for one of our different activities or even start a brand new activity? All new friends and ideas are welcome in Vän i Umeå (Friend in Umeå)


LÄMNA SYNPUNKTER