Venture Cup Sverige

Venture Cups syfte är att stimulera tillkomsten av nya företag med tillväxtpotential samt öka
kunskapen och intresset för entreprenörskap i Sverige. Detta gör vi genom våra årligen
återkommande tävlingar och finns till för dem som vill utveckla sina affärsidéer och starta
företag. Venture Cup är en ideell och icke vinstdrivande organisation som stöds av nationella
och regionala partners. Våra partners stöd och engagemang är direkt nödvändig för att våra
deltagare kostnadsfritt ska få hjälp att testa och utveckla sina idéer till morgondagens företag.
Venture Cup har under de över 20 år som tävlingen genomförts resulterat i att fler än 18.000 unika
affärsidéer med fler än 30.000 deltagare har tävlat. Genom Venture Cups process, metoder
och verktyg hjälper vi våra deltagare att utveckla sin entreprenöriella förmåga och träna sig i att
se affärsmöjligheter, något som är viktigt vare sig individen väljer att starta företag eller ta en
anställning på ett befintligt företag. Venture Cup arbetar således för att skapa bättre
förutsättningar för nystartade företag men även att befintliga företag utvecklas (genom den
entreprenöriella medarbetaren) – förutsättningar för en hållbar tillväxt både för regional och
nationell konkurrenskraft.

Mer info hittar du på venturecup.se


Kontaktvägar
epost: cathrin.sandstrom@venturecup.se

http://venturecup.se

Venture Cup Sverige är en Extern förening.

LÄMNA SYNPUNKTER