WeDigIt

Kårföreningen för studerande inom arkeologi och museologi.


Kontaktvägar
epost: ordf.wedigit@umeastudentkar.se

https://www.instagram.com/wedigitumea/
https://www.facebook.com/wedigitumea

WeDigIt är en Kårförening. Föreningen tillhör Umeå studentkår.

LÄMNA SYNPUNKTER